Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kajkowo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r.
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:45
Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:16
Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.228.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:16
Data ogłoszenia: 2012-01-18 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:13
Data ogłoszenia: 2009-10-26 Data wydania: 2009-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:32:41