Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Samborowo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:26
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-08-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.431.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:26
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/108/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:40
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:41