Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kajkowo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.228.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec1


2