Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Spręcowo gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-4131.241.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całosci uchwały Nr XXVI/171/13 Rady Gminy Dywity z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętal gmina Dywity.1


2


3