Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Różnowo gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Dywity z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oświaty i tereny sportu w Różnowie
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:16:10
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/290/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:54
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/228/13 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:05
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/150/12 Rady Gminy Dywity z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/1, częściowo nr 89/88 położonych w obrębie geodezyjnym Różnowo, gm. Dywity.
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:27
Data ogłoszenia: 2010-01-22 Data wydania: 2009-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/286/09 Rady Gminy Dywity z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo - Rozgity i Różnowo - Dywity w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 1UT
Data dodania do bazy: 2011-04-19 19:18:00
Data ogłoszenia: 2009-12-29 Data wydania: 2009-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/269/09 Rady Gminy w Dywitach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno&usługowej w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:25:42
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Dywity z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo-Rozgity i Różnowo-Dywity
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:56
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-05-06
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.0911-173/09 z dnia 6 maja 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Dywity z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo - Rozgity i Różnowo - Dywity w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 1UT
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57