Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 297/1 i 297/2 położonych w obrębie Dywity, gm. Dywity
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Spółdzielczej w Dywitach
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w obrębie geodezyjnym Ługwałd
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:20
Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Dywity z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oświaty i tereny sportu w Różnowie
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:16:10
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 800, 801, 802 oraz częściowo 818/1 położonych w obrębie Dywity, gm. Dywity
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Dywity z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750/14 i 750/2 w obrębie Dywity w części oznaczonej na rysunku planu symbolami 1.KDL oraz KDW
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2014-12-15 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/321/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:41