Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kieźliny gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-11-15 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:40
Data ogłoszenia: 2013-11-15 Data wydania: 2013-11-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.478.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 listopada 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:40
Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Dywity z dnia 18 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:17
Data ogłoszenia: 2011-09-01 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Dywity z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2011-09-01 20:36:49