Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Różnowo gmina Dywity, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXII/269/09 Rady Gminy w Dywitach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno&usługowej w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity1


2


3


4


5


6


7


8