Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mrągowo gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009, z dnia 24 września 2009r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz. 2255, z dnia 26 października 2009r.) dla terenu położonego przy ulicy Brzozowej.1


2


3


4


5


6


7


8


9