Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mrągowo gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/4/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów usług turystycznych.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/3/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/9/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/2/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:29
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-08-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.428.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2013r. stwierdzajace nieważność w części uchwały Nr XXXV/2/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkalno-usługowych
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:29
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:29
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-08-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.429.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXV/8/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:29
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.378.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009 z dnia 24 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 159, poz.2255 z dnia 26 października 2009 r.)
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:22
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/6/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009, z dnia 24 września 2009r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 159,poz. 2255, z dnia 26 października 2009r.) dla terenu położonego przy ulicy Brzozowej.
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:01
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo składowych
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:34