Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lasowiec gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-12-11 Data wydania: 2014-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLI/405/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25