Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerwonki gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/293/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 5 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2013-05-28 Data wydania: 2013-05-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.342.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 maja 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXV/251/2013 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo.
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:34