Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasowiec gmina Mrągowo, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLI/405/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo1


2