Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Umianowice gmina Kije, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice1


2


3


4