Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kije, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:02
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:15
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Kije.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:21
Data ogłoszenia: 2013-02-01 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki.
Data dodania do bazy: 2013-02-02 12:26:31
Data ogłoszenia: 2013-02-01 Data wydania: 2013-01-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.86.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
Data dodania do bazy: 2013-02-02 12:26:31