Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Górki gmina Kije, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:15
Data ogłoszenia: 2013-02-01 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki.
Data dodania do bazy: 2013-02-02 12:26:31
Data ogłoszenia: 2013-02-01 Data wydania: 2013-01-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.86.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
Data dodania do bazy: 2013-02-02 12:26:31