Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pińczowski, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-02-06 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/346/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:02
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: SPN.III.4130.15.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2015-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:56
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr NR IX/44/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stanowiącego część terenu górniczego „Pawłowice II A/1”, obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym 662, położoną w miejscowości Tur Dolny, gmina Michałów
Data dodania do bazy: 2015-07-31 18:01:30
Data ogłoszenia: 2015-04-03 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2014-12-23 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:31
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:34
Data ogłoszenia: 2014-04-08 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
Data dodania do bazy: 2014-04-21 10:16:26
Data ogłoszenia: 2013-07-17 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:15