Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górki gmina Kije, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.86.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki1


2


3