Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa gmina Masłów, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.44.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów1


2