Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dolina Marczakowa gmina Masłów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-11-23 Data wydania: 2010-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/401/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 21:25:00
Data ogłoszenia: 2010-09-08 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/370/10 Rady Gminy Masłów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2011-03-04 18:52:00
Data ogłoszenia: 2010-09-08 Data wydania: 2010-07-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-83/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII/370/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Marczakowa I” na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: |- terenu oznaczonego symbolem PG3 (teren przemysłu).
Data dodania do bazy: 2011-06-02 01:32:00