Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Masłów Pierwszy gmina Masłów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-03-07 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:10
Data ogłoszenia: 2013-03-07 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:10
Data ogłoszenia: 2012-04-10 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:02
Data ogłoszenia: 2010-12-03 Data wydania: 2010-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/402/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa MASŁÓW PIERWSZY - OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2011-03-30 18:10:00
Data ogłoszenia: 2010-12-03 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-119/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LI/402/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - obszar 1,3,4,5 na terenie gminy Masłów
Data dodania do bazy: 2011-05-31 20:42:00
Data ogłoszenia: 2010-06-14 Data wydania: 2010-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/346/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY na terenie gminy Masłów.
Data dodania do bazy: 2011-03-19 22:19:00
Data ogłoszenia: 2010-06-14 Data wydania: 2010-04-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-37/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/346/1010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem KL (teren lotniska).
Data dodania do bazy: 2011-04-06 22:26:00