Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górno-Parcele gmina Górno, świętokrzyskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność: I. Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele", w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2.P.3 (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych w pkt II uzasadnienia. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze IG.III.4130.42.2011

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-08-22 2011-07-14 2011-08-24 20:04:28

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda świętokrzyskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 205 2400

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 świętokrzyskie kielecki Górno Górno-Parcele wieś