Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Górno-Parcele gmina Górno, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2011-09-27 Data wydania: 2011-08-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele”
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:10
Data ogłoszenia: 2011-08-22 Data wydania: 2011-06-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno Parcele”.
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:28
Data ogłoszenia: 2011-08-22 Data wydania: 2011-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność: I. Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele", w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2.P.3 (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych w pkt II uzasadnienia. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:28