Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Górno-Parcele gmina Górno, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność: I. Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele", w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2.P.3 (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych w pkt II uzasadnienia. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji1


2