Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skiby gmina Chęciny, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.84.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 536/LXXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny1


2