Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skiby gmina Chęciny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:39
Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.84.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 536/LXXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:23
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny.
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:02:06
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2011-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 171/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:02:06