Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lipowica gmina Chęciny, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-11-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 389/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:05