Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chomentów gmina Sobków, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-96/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/240/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice1


2


3