Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sokołów Górny gmina Sobków, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-10-01 Data wydania: 2010-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/266/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica.
Data dodania do bazy: 2011-03-13 19:06:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/241/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica.
Data dodania do bazy: 2011-04-20 21:00:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-97/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica
Data dodania do bazy: 2011-04-17 01:52:00