Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Korytnica gmina Sobków, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-10-01 Data wydania: 2010-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/262/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa: Korytnica.
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:47:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/239/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa Korytnica.
Data dodania do bazy: 2011-04-22 22:32:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-95/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa Korytnica
Data dodania do bazy: 2011-02-17 18:59:00