Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Karsy gmina Sobków, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-07-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:24
Data ogłoszenia: 2010-10-01 Data wydania: 2010-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/261/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
Data dodania do bazy: 2011-05-31 18:27:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/238/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw:Jawór, Karsy i Lipa.
Data dodania do bazy: 2011-05-18 18:00:00
Data ogłoszenia: 2010-08-25 Data wydania: 2010-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-94/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa
Data dodania do bazy: 2011-04-06 01:41:00