Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Poręba gmina Poręba, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.59.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/165/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno – sportowych zlokalizowanych z Porębie1


2


3


4


5


6