Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Poręba gmina Poręba, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-12-13 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.56.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:35
Data ogłoszenia: 2012-12-13 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.59.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/165/12 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno – sportowych zlokalizowanych z Porębie
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:35