Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie gmina Rudnik, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.24.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/242/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój1


2


3