Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Modzurów gmina Rudnik, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/322/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:06
Data ogłoszenia: 2013-11-15 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/270/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój
Data dodania do bazy: 2013-11-17 22:32:37