Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sławików gmina Rudnik, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/323/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:49
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/281/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:03