Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żarki-Letnisko gmina Poraj, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.19.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poraj nr 22(VI)15 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko1


2