Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żarki-Letnisko gmina Poraj, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-04-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.19.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Poraj nr 22(VI)15 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 22(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:44
Data ogłoszenia: 2013-04-12 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 248(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60(VIII)2007 Rady Gminy Poraj w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:33
Data ogłoszenia: 2011-08-29 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 56(XI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko przy ul. Prostej – ul. Porajskiej
Data dodania do bazy: 2011-08-29 17:32:21