Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kuźnica Stara gmina Poraj, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr 90(XII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Kuźnica Stara
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:55
Data ogłoszenia: 2015-10-14 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 90(XII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Kuźnica Stara
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:59