Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Hucisko gmina Boronów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.54.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 59/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Hucisko w gminie Boronów1


2


3