Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Boronów gmina Boronów, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-14 Data wydania: 2015-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr 53/X/15 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:11
Data ogłoszenia: 2015-02-19 Data wydania: 2015-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 15/IV/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 3-go Maja, Wojciecha Korfantego i Poprzecznej w Boronowie
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:40:40
Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 5/II/2014 Rady Gminy w Boronowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 3-go Maja, Wojciecha Korfantego i Poprzecznej w Boronowie
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:52
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 58/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Boronów w Gminie Boronów
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:18
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.53.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Boronów w gminie Boronów
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:18