Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Hucisko gmina Boronów, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 59/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Hucisko w Gminie Boronów
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:18
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.54.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy w Boronowie Nr 59/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Hucisko w gminie Boronów
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:18