Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bycina gmina Rudziniec, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.37.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/565/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Bycina1


2


3


4