Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kleszczów gmina Rudziniec, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.38.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/566/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Kleszczów
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/566/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Kleszczów
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:38