Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przeczyce gmina Mierzęcice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.62.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium1


2


3


4