Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mierzęcice, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-26 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1185/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ze skargi Daniela Paks i Ewy Paks na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. nr XLI/271/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:06
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2016-12-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1078/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ze skargi Teresy Kensy i Henryka Kensy na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005 r. nr XXXII/214/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.30.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mierzęcice nr XXVIII/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2014-04-28 Data wydania: 2014-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/342/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dla obszaru „Cmentarz Boguchwałowice”
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:36
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/322/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.62.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:15