Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mierzęcice gmina Mierzęcice, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-26 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1185/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ze skargi Daniela Paks i Ewy Paks na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006 r. nr XLI/271/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:06
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2016-12-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1078/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ze skargi Teresy Kensy i Henryka Kensy na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005 r. nr XXXII/214/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/322/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-05-10
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 maja 2012r. w sprawie ze skargi Jadwigi Płatek i Włodzimierza Płatka na Uchwałę Nr XLI/271/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 czerwca 2006r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:30