Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Luzino gmina Luzino, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.4131.5.2013.AFD. Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/297/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino ), gm. Luzino.1


2