Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barłomino gmina Luzino, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002, Nr 28, poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino (działki nr 67/2 i nr 67/3)
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:58
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/366/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2010-03-15 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/331/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr: 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32) w gminie Luzino
Data dodania do bazy: 2011-05-07 18:49:00