Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Luzino, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/177/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w zakresie działek nr 105/1, nr 1427 i nr 939/1.
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:07
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/131/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w zakresie działki nr 951.
Data dodania do bazy: 2016-02-03 19:58:54
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2015-05-11 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino w zakresie działki nr 140
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:36
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002, Nr 28, poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino (działki nr 67/2 i nr 67/3)
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:58
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/502/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6)
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:30
Data ogłoszenia: 2014-11-28 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/503/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo działka nr 86/7 i cz. dz. nr 86/8, gm. Luzino
Data dodania do bazy: 2014-12-03 14:59:04
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/501/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:22
Data ogłoszenia: 2014-05-08 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/452/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm. w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 32/10, nr 32/9, nr 903, nr 1080/3, nr 10/3, nr11/17, nr 11/21, nr 11/16, nr 11/20, nr 11/19, 11/15, nr 11/18, nr 12/2, nr 13/3, nr 13/4, nr 16/3, nr 20/6, nr 20/5, nr 21, nr 22/1, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/2 i nr 22/5).
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:47